Over ons - Kubizz

Kwaliteitskring Kubizz (Oost-Brabant)

Houd uw kennis op peil rond KAM 

 

Over Kubizz

In Nederland zijn verschillende regionale kwaliteitskringen actief op het gebied van KAM (kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu). In die kringen wisselen de leden kennis en ervaringen uit. In Oost-Brabant is de vereniging Kubizz hiervoor de kring. Ze telt vele leden en vormt daarmee een regionaal platform voor informatie(-uitwisseling) over de bestaande kwaliteit van producten, processen, organisaties, deskundigen en nieuwe ontwikkelingen. Lidmaatschap biedt de leden de garantie dat hun kennis op peil blijft.


Voor wie interessant?

Kubizz richt zich enerzijds op de KAM-functionaris en anderzijds op leidinggevenden (algemeen en specifiek) die geïnteresseerd zijn in informatie over KAM-onderwerpen. Ook externe adviseurs en trainers zijn van harte welkom om lid te worden.


Activiteiten

Elk jaar organiseert Kubizz diverse bijeenkomsten over onderwerpen waarover de leden meer willen weten. Daarbij worden de meer traditionele onderwerpen op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu afgewisseld met actuele onderwerpen, zoals bijvoorbeeld risicomanagement,  duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook wordt regelmatig aandacht besteed aan organisatieaspecten, zoals beleid, (verander)management en cultuur. Daarnaast vormen bedrijfsbezoeken en workshops vaste onderdelen van ons jaarprogramma.


Samenwerkingen

In Oost-Brabant zijn vele kennisinstituten gevestigd die zich bezighouden met KAM. Daarnaast is het regionale werkgebied gekoppeld aan meerdere kwaliteitskringen. Kubizz streeft naar een inhoudelijke samenwerking met deze belanghebbenden.


Informatie

Naast het organiseren van activiteiten, houden de leden elkaar op de hoogte over KAM-onderwerpen via deze website www.kubizz.nu (met een inlog voor leden) en een groepspagina op LinkedIn.


Contact

Wilt u meer weten over Kubizz of lid worden, laat het ons weten via de contactpagina op deze website (www.kubizz.nu) of stuur een e-mail naar: secretariaat@kubizz.nu.