Over ons - Kubizz

Kubizz is een vereniging die ontstaan is uit een fusie tussen de Kwaliteitskringen Zuidoost en Noordoost Brabant. (KZOB en KNOB).


Missie

Onze missie is te fungeren als broedplaats / kweekvijver voor het ontwikkelen van antwoorden op bestaande en nieuwe vraagstukken, over bedrijfsvoering en management en over persoonlijke effectiviteit.


Hierbij is de kwaliteitsgedachte binnen de vereniging diep geworteld. Dit houdt in dat we gefocust zijn op verbeteren en vernieuwen en het borgen hiervan. 


De leden

De vereniging bestaat uit een club actieve en nieuwsgierige mensen, die door de combinatie van enthousiasme en het aandragen van nieuwe mogelijkheden hun organisaties en zichzelf voortdurend blijven vernieuwen. Zij vormen samen het beste open kennisnetwerk van Zuid-Nederland.  Dit netwerk bestaat uit leden afkomstig van profit en non-profit organisaties.  Het bestuur bestaat uit een groep enthousiaste leden die op vrijwillige basis de vereniging vormgeven en daarbij geen winstoogmerk hebben.


Ambitie

De vereniging wil groeien naar een 250-tal leden, met een gemiddelde opkomst van 50 leden per activiteit.  Daarnaast willen we via social networks in contact blijven met elkaar en de omgeving om zo ideeën uit te wisselen.


Kenmerkend voor de vereniging is de grote mate aan praktijkkennis op het gebied van bedrijfsvoering, managementvaardigheden en persoonlijke effectiviteit.  Het leren aan en van elkaar is kenmerkend voor de vereniging.


Kennisbijeenkomsten

Kubizz organiseert jaarlijks acht bijeenkomsten, waarin een (actueel) onderwerp door een ervaringsdeskundige gepresenteerd wordt en waar middels een workshop actief ingegaan wordt op de materie. 


Door uitwisseling van ervaringen en het voeren van een discussie over het onderwerp ontstaan nieuwe inzichten en kunnen leden die hier nog niet mee te maken hebben gehad, beoordelen of het iets is voor hun werksituatie.  Ook worden valkuilen besproken of zaken die fout zijn gegaan, zodat je ook leert van elkaars fouten.


Werkgroepen

De vereniging biedt de mogelijkheid om dieper op een onderwerp in te gaan door het faciliteren van werkgroepen.  Hierbij worden externe deskundigen geregeld en onderlinge bedrijfsbezoeken georganiseerd.

Onderwerpen die zoal aan bod komen zijn: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, integraal management, statische technieken, procesmanagement, zorgsystemen, de ondernemende manager, de mens centraal, patiëntveiligheid, auditing, communicatie, Lean, duurzaamheid, innovatie.  


Lidmaatschap

Meer informatie over het lidmaatschap vindt u hier.