Uitnodiging: Sessie MVO verslaglegging 20 januari 2017


Donald Trump gefocust op Profit en bedrijven gericht op
Profit en People/Planet ?


 Spreker  René van Dam. Bureau Veritas Nederland
 Datum  vrijdag 20 januari 2017
 Tijd

 13.30 - 14.00 uur Algemene Leden Vergadering

 14.00 - 17.00 uur Kennisbijeenkomst MVO verslaglegging

 Locatie

 Hotel NH Best

 De Maas 2
 5684 PL Best

 Inschrijven

 U kunt zich vóór donderdag 19 januari 2017 inschrijven via secretariaat@kubizz.nu.

Inschrijving gesloten

 Informatie

 Voor informatie kunt u contact opnemen met René Govers 040–2013121

 Kosten

 Voor leden gratis. Zie voor meer informatie over het lidmaatschap hier.


MVO verslaglegging People Planet ProfitOp 20 januari aanstaande valt de inauguratie van Donald Trump samen met de eerste ledenbijeenkomst van Kubizz. Paralellen zijn er te maken op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De wereld kijkt naar de nieuwe president en vraagt zich af wat zijn beleid zal zijn, ook op het gebied van Global Profit, Planet en People.


Kubizz neemt geen afwachtende houding aan en kiest voor een positieve benadering van Local Profit, Planet en People.


Tijdens de bijeenkomst zullen verschillende invalshoeken rondom MVO de revue passeren. Zo zal er worden ingegaan op de aspecten: regelkring MVO systemen, Tools, koppeling met bedrijfsprocessen en trends, en ook de succesfactoren van MVO. Zwaartepunt van de bijeenkomst komt te liggen op MVO verslaglegging. Er zal uitleg worden gegeven over de verschillende gangbare vormen van verslaglegging (nationaal en internationaal). Hieruit volgend gaan we aan de slag met een hulpmiddel om zelf te kunnen bepalen welke verslaglegging past binnen uw bedrijf.


Voorafgaand aan de sessie vindt om 13.30 uur de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats. Ook hier bent u van harte uitgenodigd. Laat ons gerust weten als u nog input wilt geven voor de agenda.

 

UW SPREKER: RENÉ VAN DAM
René van DamRené van Dam werkt als Lead Assessor/
Project Manager/Technical controller
bij Bureau Veritas Certification.
Deze wordt wereldwijd veelvuldig ingeschakeld
door zowel grote als kleine ondernemingen
om een organisatie, bedrijfsproces of vorm van dienstverlening te toetsen op basis van (inter)nationaal geldende, vastgelegde normen. Hierbij leggen zij zich primair toe op certificering van managementsystemen en bedrijfsprocessen, met als uitgangspunt dat certificering de garantie vormt voor een betere bedrijfsperformance.


PROGRAMMA:
13.15 tot 13.30 Ontvangst en koffie
13:30 tot 13:55 Algemene Leden Vergadering
14:00 tot 14:45 1e deel Kubizz sessie: invalshoeken MVO
14:45 tot 15:00 Pauze
15:00 tot 16:15 2e deel Kubizz sessie: interactieve sessie
16:15 tot 17:00 Netwerken en borrel

ZET ALVAST IN UW AGENDA:
Datum: 17 februari
Onderwerp: Bedrijfsbezoek Kuhn
Voor het jaarprogramma 2017 van Kubizz-sessies ga naar de agenda.

Dit bericht werd geplaatst op 4 januari 2017.