Bijeenkomst SOAR d.d. 11-02-2021/ALVVoorafgaande aan onderstaande presentatie is de Algemene Leden Vergadering 2021 gehouden. Het verslag staat in het inlogdeel leden op deze website.Theo van den Eijnden (Inspiring Change) heeft een online bijeenkomst georganiseerd over het onderwerp SOAR (= Strenghts, Oppertunities, incl. zwakten en bedreigingen, Aspirations en Results). Het is een methode om informatie te verzamelen om verbetermomenten (gericht op een creatie als doel) te verzamelen, gericht op: individuen, groepen, organisaties en projecten.


Het positieve van deze methode, in tegenstelling tot de meer negatieve werking bij een SWOT analyse, blijkt uit de aanpak: eerst het onderkennen van sterkten, daarna het zoeken van mogelijkheden, vervolgens de ambities in kaart brengen en ten slotte de resultaten. Dit alles in relatie tot hetgeen men wil creeren. 


De presentatie staat binnenkort in het inlogdeel leden op deze website 


Dit bericht werd geplaatst op 11 februari 2021.