In Memorie


Ons heeft het trieste bericht bereikt dat de mede oprichter en oud-voorzitter Pieter Boetzkes ons is ontvallen.


Pieter Boetzkes was in april van 1968 initiatiefnemer en medeoprichter van de Kwaliteitskring Helmond (KKH), die later overging in KZOB ( Kwaliteitskring Zuid-Oost Brabant) en op 30-10-1968 was de oprichting een feit.


Pieter bleef zich met hart en ziel inzetten voor de vereniging en bij het 40-jarig jubileum in 2008 is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.


De voordracht was ongeveer als volgt verwoord:

  • Zijn gedrevenheid waarmee de boodschap wordt uitgedragen zowel als zijn voorbeeldfunctie heeft een apostolisch karakter, kernachtig samengevat in het motto van onze kwaliteitskring:

Ook later kwam hij frequent opdagen bij bijeenkomsten en is hij als erelid altijd aan de vereniging verbonden gebleven gedurende 52 trouwe jaren.


Wij moeten nu afscheid nemen van een bijzondere man en wensen zijn familie en directe naasten heel veel sterkte toe.


Het bestuur van Kubizz.


Dit bericht werd geplaatst op 8 april 2021.