Bijeenkomst Heras 09-09-2021Kubizz maakte op 9 september jl. een frisse start na de zomervakantie, met een bijeenkomst bij het gerenommeerde bedrijf Heras Hekwerken te Oirschot. 


In de schowroom werd op een enthousiaste wijze uitleg gegeven over de producten/diensten van Heras. Aansluitend een praktische presentatie over Heras in haar algemeenheid en meer speciek de wijze waarop LEAN is geimplementeerd binnen haar organisatie.


De presentatie is zoals gebruikelijk ondergebracht bij leden login op de website.Dit bericht werd geplaatst op 14 september 2021.

Bijeenkomst Klanttevredenheid versus Kwaliteitsbedrijfsrisico's d.d. 10-06-2021Op Kempen Airport (Budel) heeft Kubizz weer een bedrijfsbezoek georganiseerd. Op dit vliegveld kregen wij een rondleiding wat zeer de moeite waard was. Als afsluiting van dit deel was het lid Mariska Hol zo stoer om met een ervaren piloot in een Mirco Lighvliegtuig het luchtruim te kiezen.


Daarop volgend een presentatie van René van Dam over de relatie tussen 'Klanttevredenheid versus Kwaliteitsbedrijfsrisico's'. Bedrijven kunnen zich richten op het realiseren van tevreden klanten door Kwaliteitsbedrijfsrisico's in kaart te brengen volgends methodieken uit het vakgebied Risicomanagement. De thema's kwaliteit en risicomanagement schuiven in elkaar. De presentatie is toegevoegd aan het leden inlog deel op deze website.


Met de vakantie voor de deur hebben wij de sessie afgesloten met een diner op het terras van het vliegveld. Prima verzorgt door het restaurant de Coockpit.Dit bericht werd geplaatst op 11 juni 2021.

Bijeenkomst Monozukuri d.d. 15 april 2021Tijdens een online Webinar heeft de heer Steven Blom (blomconsultancy.nl) een toelichting gegeven over het Japanse kwaliteitsdenken Monozukuri ('het doen met aandacht'). Helaas is hier geen PP presentatie van, omdat tijdens de bijeenkomst gebruikt werd gemaakt van een flipover. 


Voor geinteresseerden zijn er wel boeken te bestellen, die Steven Blom heeft geschreven. Dit betreft de volgende boeken:

 1. Monozukuri-doen met aandacht
 2. Monozukuri-en de vierde industriele revolutie
 3. Monozukuri-in de praktijk

Deze boeken zijn voor Kubizz leden te bestellen a' 20 Euro per boek  (kortingsprijs) via het mailadres: steven.blom@blomconsultancy.nl . Met vermelding van lidmaatschap Kubizz.Dit bericht werd geplaatst op 30 april 2021.

In Memorie


Ons heeft het trieste bericht bereikt dat de mede oprichter en oud-voorzitter Pieter Boetzkes ons is ontvallen.


Pieter Boetzkes was in april van 1968 initiatiefnemer en medeoprichter van de Kwaliteitskring Helmond (KKH), die later overging in KZOB ( Kwaliteitskring Zuid-Oost Brabant) en op 30-10-1968 was de oprichting een feit.


Pieter bleef zich met hart en ziel inzetten voor de vereniging en bij het 40-jarig jubileum in 2008 is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.


De voordracht was ongeveer als volgt verwoord:

 • Zijn gedrevenheid waarmee de boodschap wordt uitgedragen zowel als zijn voorbeeldfunctie heeft een apostolisch karakter, kernachtig samengevat in het motto van onze kwaliteitskring:

Ook later kwam hij frequent opdagen bij bijeenkomsten en is hij als erelid altijd aan de vereniging verbonden gebleven gedurende 52 trouwe jaren.


Wij moeten nu afscheid nemen van een bijzondere man en wensen zijn familie en directe naasten heel veel sterkte toe.


Het bestuur van Kubizz.Dit bericht werd geplaatst op 8 april 2021.

Bijeenkomst Klantgerichte organisaties d.d. 11-03-2021Klantgerichte-, klantvriendelijke organisaties stonden centraal tijdens deze online bijeenkomst. Sprekers waren Marcel Clerx en Gerrit van Piksen van het onderzoeksbureau MarketResponse (marketresponse.nl).


Tijdens de presentatie stond de vraag centraal hoe je als bedrijf 'Xceptional' wordt en blijft. Dit in relatie tot het (jaarlijks) kiezen van het klantvriendelijkste bedrijf in 2020. Bedrijven die aan deze competitie mee doen houden zich in ieder geval aan de 7 gouden regels:


 1. Wees beschikbaar als de klant erom vraag.
 2. Kom de belofte na, ook die je in je communicatie hebt gedaan.
 3. Doe niet moeilijk over formaliteiten.
 4. Geef je fouten toe en los ze op de juiste wijze op.
 5. Val de klanten niet onnodig lastig.
 6. Wees oprecht betrokken.
 7. Aandacht voor mens en maatschappij.

Geinteresseerd naar de rest van de presentatie ? Bezoek het inlogdeel waar deze is gedownload.Dit bericht werd geplaatst op 12 maart 2021.

Bijeenkomst SOAR d.d. 11-02-2021/ALVVoorafgaande aan onderstaande presentatie is de Algemene Leden Vergadering 2021 gehouden. Het verslag staat in het inlogdeel leden op deze website.Theo van den Eijnden (Inspiring Change) heeft een online bijeenkomst georganiseerd over het onderwerp SOAR (= Strenghts, Oppertunities, incl. zwakten en bedreigingen, Aspirations en Results). Het is een methode om informatie te verzamelen om verbetermomenten (gericht op een creatie als doel) te verzamelen, gericht op: individuen, groepen, organisaties en projecten.


Het positieve van deze methode, in tegenstelling tot de meer negatieve werking bij een SWOT analyse, blijkt uit de aanpak: eerst het onderkennen van sterkten, daarna het zoeken van mogelijkheden, vervolgens de ambities in kaart brengen en ten slotte de resultaten. Dit alles in relatie tot hetgeen men wil creeren. 


De presentatie staat binnenkort in het inlogdeel leden op deze website Dit bericht werd geplaatst op 11 februari 2021.

Bijeenkomst Systematisch kijken naar organisaties d.d. 10-12-2020Jacqueline Philipsen van het bedrijf Leef Coaching & Wellbeing  (leef-coachingenwellbeing.nl) heeft ons meegenomen in het systematisch kijken naar organisaties. (boven - en onderstromingen erkennen in het geval van triades tussen medewerkers)


De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen:

 • De verschillende stromingen van systeemdenken.
 • Het verschil tussen psychosociale en psycho dynamisch denken.
 • Het holistisch denken in het geval van interventies in organisaties (groepen of individuen)  gebaseerd het systematische brein. Dit in tegenstelling tot het analytische brein, waarbij allen feiten worden bekeken.


Dit bericht werd geplaatst op 14 december 2020.

Bijeenkomst EFQM management model 15-10-2020Op 23 oktober 2019 is het nieuwe managementmodel van de 'European Foundation for Excellence' (EFQM) geintroduceerd. Het bestaande INK management model kan overigens nog steeds worden gehanteerd.  


Adviseur en bestuurslid Fred Mascini verzorgde een introductie van het nieuwe model. Het workshop deel gaf inzicht in de werking van het model (structuur, aandachtsgebieden en sub-aandachtsgebieden) gebaseerd op een onderneming.  Interessant om te vernemen op welke wijze en met welke actuele ondewerpen 'organisatie excellence'  nu vorm krijgt.


De presentatie van de bijeenkomst zal binnenkort op het inlog deel van de website beschikbaar zijn.


Presentator Fred Mascini


Dit bericht werd geplaatst op 20 oktober 2020.

Bijeenkomst de organisatiefilosoof

Bijeenkomst de organisatiefilosoof

De organisatiefilosoof 


Ben Kuiken (filosoof, schrijver en ontregelaar) nam ons mee in het anders denken, anders kijken en anders praten over problemen in organisaties. Onze manier van denken kunnen wel eens problemen veroorzaken of verergeren ? Enkele aspecten die hierbij een rol spelen zijn:

 • organiseren is een patroon van interacties tussen personen en transacties tussen individuen (onderhandelingsprocessen)
 • iedereen ziet organisaties vanuit zijn eigen perspectief;
 • wat is 'sensemaking' in bedrijven, zin maken doe je vanuit je zelf;
 • de wereld veranderd, maar organisaties veranderen ook zelf onbewust;
 • problemen kunnen worden geanalyseerd door de stappen 'de klonten van de klant'(de knopen in je hoofd);
 • in de dagelijkse gang van zaken worden bedrijven geleidt door het paradigma van management.

Meer weten over zijn gedachten, raadpleeg de website www.benkuiken.nl. Daar wordt onder meer verwezen naar het boek 'De Organisatiefilosoof'
Dit bericht werd geplaatst op 11 september 2020.

Bijeenkomst ALV en INBISCO/RASCI

Bijeenkomst ALV en INBISCO/RASCI

Na een aantal maanden stil te hebben gestaan, is Kubizz weer uit de startblokken gekomen. Het eerste deel van het programma betrof de Algemene Ledenvergadering. De presentatie staat onder het 'leden gedeelte'.


De bijeenkomst werd vervolgens gehouden door INBISCO/RASCI, die op een practische manier uitleg gaven over proces-, verbeter- en risicomanagement binnen het Business Management Systeem van INBISCO (incl. de RASCI methode). De betreffende software is erg gebruiks-vriendelijk, bevat vele mogelijkheden (incl. opnemen ISO 9001, ISO 14001, ISO 217001 en ISO 45001) en is universeel bruikbaar. Zie www.inbisco.nl en www.rascimethode.nl. Het geheel werd gebracht op een enthousiaste en op de praktijk gerichte wijze.


Dit bericht werd geplaatst op 11 juni 2020.

Bijeenkomst Progress Management/Bedrijfsbezoek Canon Océ 14-02-2020

Bijeenkomst Progress Management/Bedrijfsbezoek Canon Océ 14-02-2020

Progress Management Q-consult/Bedrijfsbezoek Canon Océ


Samen met de Kwaliteitskring Limburg (SKL) heeft Kubizz een bijeenkomst georganiseerd over Progress Management. Het Consultancy Bureau Q-consult lieten een drietal thema's voorbij komen rondom dit thema: leiderschap, communicatie en cultuur. Interessante invalshoeken die in groepen werden behandeld, besproken en teruggekoppeld. Voor presentatie: zie inlogdeel van de website.


Tegelijkertijd waren wij ook te gast bij het bedrijf Canon Océ in Venlo. Interessante presentatie door de Vice President Operationals Rols Eisenberg over hoe management omgaat met Lean. Ook kregen de leden een rondleiding in de productie met blik op Lean in de praktijk.
Dit bericht werd geplaatst op 18 februari 2020.

Bijeenkomst werkgroep Cultuur (Politieke spelletjes)

Bijeenkomst werkgroep Cultuur (Politieke spelletjes)

Voortgang werkgroep cultuur.


De werkgroep Cultuur (onder leiding van Sjaak Evers) van Kubizz toonde haar voortgang door middel van een presentatie over Politieke spelletjes binnen organisaties (micro-politiek op de werkvloer). De presentatie werd gegeven door de heer Hans Bennink (doctoraal pedagogiek/andragogiek en filosofie aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen/HAN). 


De heer Bennink ging op de volgende onderdelen van Politiek spelletjes: 

 1. Inleiding Politieke spelletjes
 2. De verschillende vormen (13) van Politieke spelletjes
 3. De manieren van zetten in Politieke spelletjes
 4. Een cases rondom het thema en plenaire terugkoppeling.

Dit bericht werd geplaatst op 20 december 2019.

Bijeenkomst Innovatiemanagement 12-09-2019

Bijeenkomst Innovatiemanagement 12-09-2019

Introductie van Innovatiemanagement en rol van KAM


Veel bedrijven besteden aandacht aan Innovatiemanagement. KAM afdelingen worden daarmee betrokken en hebben vaak een ondersteunende rol bij de totstandkoming van Innovatiemanagementsystemen. In welke vorm dan ook. 


Tijdens de bijeenkomst heeft Drs. Gert Staal (Bestuurslid Total Innovation Management Foundation, Program Manager innovatie programma's Nyenrode Business University en co-auteur van de Innvation Management Standard) op inspirende wijze de volgende onderdelen de revue laten passeren:

- introductie Innovatie en Innovatiemanagement;

- introductie Innovatie Management Standaard en

- introductie Standaard Assessment Checklist (incl. Case met het gebruik van deze Checklist).


De Reader (= The Innovation Management Standard, The Assessment Checklist en The Interpretation Guideline) kunnen worden besteld door een mail te sturen naar secretariaat@kubizz.nu . De kosten bedragen voor Kubizz leden 75 Euro. 


De presentaties van deze bijeenkomst staan op het login gedeelte van deze website.


Dit bericht werd geplaatst op 13 september 2019.

Bijeenkomst Value Stream Mapping 16-05-2019

Bijeenkomst Value Stream Mapping 16-05-2019

Methode voor realisatie van continue verbeteren.


Gastspreker Theo van den Eijnden (www.inspiring-change.nl) heeft op een toegankelijke manier de theorie en praktijk van de methode Value Stream Mapping gepresenteerd. De bijeenkomst werd georganiseerd in de nieuwe lokatie van het Mikrocentrum te Veldhoven.


Value Stream Mapping is een methode om alle processen waar waardecreatie plaats vind in kaart te brengen, inclusief het bepalen van kengetallen om veranderingen te kunnen volgen. Het is onderdeel van Lean Thinking.


Op basis van een case 'Digitaliseren dossiers' werd de praktijk van deze methode benaderd. 


De presentatie is te vinden in het login deel voor de leden.


Dit bericht werd geplaatst op 21 mei 2019.

Bedrijfsbezoek DAF en bezoek DAF museum

Bedrijfsbezoek DAF en bezoek DAF museum

Afgelopen vrijdag zijn wij weer gestart in het nieuwe jaar van Kubizz, met een bedrijfsbezoek aan de DAF organisatie. In de middag brachten wij eerst een bezoek aan DAF Trucks en kregen een rondleiding in de motorenfabriek en de truckfabriek. Zeer indrukwekkend om te zien hoe bijvoorbeeld 'Lean-management' zorgt draag voor een geoliede organisatie. Daarna kregen wij een rondleiding in het DAF Museum met ruime aandacht voor productontwikkeling en innovatie door de jaren heen. Een geslaagde middag met veel leermomenten.Dit bericht werd geplaatst op 23 april 2018.

Presentatie Kubizz sessie 14 september 2017 'risicomanagement medische technologie in het ziekenhuis' door Carla Kloeze

Presentatie Kubizz sessie 14 september 2017 'risicomanagement medische technologie in het ziekenhuis' door Carla Kloeze

Terugblik en naslag op een inspirerende Kubizz sessie van klinisch fysicus Carla Kloeze, verbonden aan het Catharina Ziekenhuis.


Deze sessie stond in het teken van risicomanagement rondom de inzet van medische hulpmiddelen in een ziekenhuis. Carla vertelde ons over de technieken voor het doen van prospectieve (o.a. Failure Mode Effect Analyse (FMEA)) en retrospectieve (o.a. PRISMA) risicoanalyses.  Wat is nu de meerwaarde van dergelijke analyses in een veranderproces?


Wederom een goed bezochte en inspirerende sessie.

Hartelijk dank Carla!


Wil je de presentatie van Carla graag er nog eens op naslaan?

Klik hier voor de presentatie


Dit bericht werd geplaatst op 22 september 2017.

Video's van Brené Brown en Daniel PinkBeste deelnemer,
 
Nogmaals dank voor je deelname en inbreng bij de bijeenkomst van 24 maart, ik vond het inspirerend en leuk om te doen. Tijdens de bijeenkomst heb ik je beloofd om de linkjes te sturen naar de video's van Brené Brown en Daniel Pink. Dat zijn deze linkjes:
 
Mocht je interesse hebben in wat meer inspiratievolle video's, dan kan je die vinden op http://www.humalaya.nl/videos/. Mocht je meer willen lezen over de onderwerpen die we aan de orde hebben gehad, dan heb ik een literatuurlijst van werk dat ik zelf erg interessant heb gevonden beschikbaar op http://www.humalaya.nl/literatuur/. Veel lees- en kijkplezier!
 
Hartelijke groeten,
 
Bas Poppe
06 - 250 30 221

Dit bericht werd geplaatst op 29 maart 2017.

Verslag Kubizz-sessie 'Toekomstbestendig Organiseren'

Verslag Kubizz-sessie 'Toekomstbestendig Organiseren'Leden van Stichting Kwaliteit Limburg, een vereniging met hetzelfde gedachtegoed als Kubizz, waren vrijdag 24 maart ook uitgenodigd voor de Kubizz sessie 'Toekomstbestendig Organiseren'.

Een van de leden, John Franken, schreef een inspirerend verslag, waarvoor dank!Dit bericht werd geplaatst op 29 maart 2017.

Ervaringen van deelnemers aan de bijeenkomst 'Toekomstbestendig organiseren'


24 maart 2017 • Inspirerend!
 • Piet Sennema heeft een goede manier van vertellen. Wat ik heb meegekregen is om vertrouwen en ruimte te geven om cultuur verandering op gang te brengen.
 • Leuk en herkenbaar verhaal. Ik besef dat we onze visie moeten herformuleren.
 • Er moet ruimte gegeven worden/ zijn om fouten te maken.
 • Geef vertrouwen onbaatzuchtig, dan krijg je het ook terug op een liefdevolle manier.
 • Kleine stappen maken, niet teveel tegelijk willen doen als je wilt veranderen.
 • Beste directie, weet wat er leeft, geef openheid en toon betrokkenheid bij je medewerkers.
 • Het geeft moed om te doen wat je moet doen
 • Het sterkt mij in mijn eigen overtuiging hoe iets aan te pakken
 • Schrap ‘afdelingen’ maar, we maken ‘clubhuizen!
 • Ik krijg er energie van!
 • Ik ga plekken organiseren waar mensen samen kunnen komen
 • Bas Poppe heeft het verhaal goed samengebracht. Het model nog verder uitwerken.
 • Goede interactie en openheid
 • Met een prototype kun je starten en zo een kleine verandering op gang brengen
 • Geef openheid over dingen die niet lukken
 • Mooi om ‘briljante mislukkingen’ ook te prijzen
 • Ik laat het nog even bezinken, veel nieuwe ideeën
 • Terug naar de basis: stel het primaire proces voorop
 • Zorg ervoor dat je de energie op gang brengt in de organisatie
 • Laat een nieuw initiatief eerst wat groeien, anders “kill” je de energie in een vroeg stadium
 • Praat over “talenten”, niet over “competenties”
 • Gedragsverandering= Gemotiveerd zijn x Capaciteiten hebben x Gelegenheid hebben
 • De “gelegenheid hebben” is een valkuil, leuk model om te presenteren in mijn organisatie
 • Mensen moeten trots zijn op hun werk
 • Meer complimenten geven naar elkaar geeft energie
 • Oude patronen kun je alleen loslaten door nieuwe patronen te leren
 • De plaatjes en grafieken zijn herkenbaar en helpen me verder
 • Kwetsbaarheid tonen is ook krachtig zijn!

Dit bericht werd geplaatst op 25 maart 2017.

Uitnodiging: Sessie Toekomstbestendig organiseren


Ontwikkelen met fun en flow, plezier en stroming


 Spreker

 Piet Sennema, Waterschap Aa en Maas

 Bas Poppe,

 Jan Vermeulen

 Datum  vrijdag 24 maart 2017
 Tijd

 13.45 - 17.00 uur

 Locatie

 Hotel NH Best

 De Maas 2
 5684 PL Best

 Inschrijven

 U kunt zich vóór donderdag 23 maart inschrijven via secretariaat@kubizz.nu

Inschrijving gesloten

 Informatie

 Voor informatie kunt u contact opnemen met René Govers 040–2013121

 Kosten

 Voor leden gratis. Zie voor meer informatie over het lidmaatschap hier.


Toenemende complexiteit, de druk om kosten te besparen en de noodzaak om snel en flexibel te kunnen reageren op marktomstandigheden maken het voor veel organisaties noodzakelijk om te vernieuwen. Daarbij staat een toename van autonomie van professionals meestal centraal. Wat is er nodig voor succesvol een toekomstbestendige organisatie te bouwen?

Tijdens deze sessie gaan we aan de hand van het praktijkverhaal
‘ONTWIKKELEN MET FUN EN FLOW, PLEZIER EN STROMING’ van Piet Sennema, secretaris-directeur van Waterschap Aa en Maas op ontdekkingsreis. Samen proberen we de elementen te achterhalen die de ingrediënten zijn voor een succesvolle vernieuwing. Aan het eind van deze bijeenkomst ga je naar huis met een praktisch model en nieuwe inzichten die je kunt gebruiken voor je eigen praktijk.


 UW GASTHEREN: 


Piet Sennema
Piet SennemaSecretaris-directeur Waterschap Aa en Maas
Leiding geven aan een fantastische club mensen die samen het verschil maken. Samen kijken hoe we het werk slimmer, duurzamer en beter kunnen doen voor de wereld van morgen. Mijn collega’s inspireren me elke dag weer en dat haalt ook in mij het beste naar boven. We hebben grote opgaven te doen in een complexe wereld. We werken multischalig in vele netwerken. Dat is fijn en niet gemakkelijk. Medewerkers zijn daarom de levende strategie. Langs de lijnen van duurzaamheid en kosten doen we veel innovatie.


Bas Poppe
Bas PoppeBas Poppe is organisatieadviseur, procesbegeleider
en coach. Hij begeleidt leiderschaps- en organisatieontwikkeling in de richting van zelforganisatie. Zijn kracht is om het krachtenveld van
het hele systeem te overzien: de organisatie in haar omgeving, de onderdelen waar ze uit bestaat en de individuen die samen de organisatie vormen. Hij sluit makkelijk aan op de behoeften op ieder niveau van de organisatie. Hij creëert helderheid en structureert complexe processen, juist als het spannend wordt. Bas werkt met name in de zorg, het onderwijs en bij de overheid.info@baspoppe.nl


Jan Vermeulen
Jan VermeulenNa een boeiende en leerzame loopbaan in tien verschillende functies bij lokale overheden heb ik na dertig jaar een switch gemaakt in de richting van coaching en conflictmanagement. Professioneel gezien is mijn werk gekenmerkt door de begrippen: transformatie - conflict - emotie - transitie - co-creatie. Vanuit mijn eigen bedrijf bied ik diensten aan op het gebied van life- en careercoaching en conflicthantering.
Daarnaast leid ik coaches op, die van micro- tot mundoniveau
transformatie- en transitieprocessen willen begeleiden.
Waar het gaat om sociale innovatie en verandering ben ik medeoprichter en voorzitter van
een vernieuwende basiscoöperatie, die haar leden/bedrijven een opstap wil bieden naar
fundamenteel nieuwe vormen van dienstverlening, samenwerking en besluitvorming.
jan@cosmovolente.nl


PROGRAMMA:
13.45 tot 14.00 Ontvangst en koffie
14:00 tot 14:45 1e deel Kubizz sessie: presentatie Piet Sennema
14:45 tot 15:00 Pauze
15:00 tot 16:15 2e deel Kubizz sessie: interactieve sessie
16:15 tot 17:00 Netwerken en borrel


ZET ALVAST IN UW AGENDA:
Datum: 18 mei
Onderwerp: Customer Journey Mapping
Voor het jaarprogramma 2017 van Kubizz-sessies ga naar de agenda


Dit bericht werd geplaatst op 20 februari 2017.

Uitnodiging: Bedrijfsbezoek Kuhn 17 februari 2017


Bedrijfsbezoek: Continue verbeteren bij Kuhn Geldrop

gebruik van regelkringen


 Gastheren

 Maikel van der Sanden, Eef van Gestel

 Datum  vrijdag 17 februari 2017
 Tijd

 13.00 - 17.00 uur

 Locatie

 Kuhn Geldrop BV

 Nuenenseweg 165
 5667 KP  Geldrop

 Inschrijven

 U kunt zich vóór donderdag 16 februari inschrijven via secretariaat@kubizz.nu

 Informatie

 Voor informatie kunt u contact opnemen met René Govers 040–2013121

 Kosten

 Voor leden gratis. Zie voor meer informatie over het lidmaatschap hier.


Kuhn Geldrop BV is onderdeel van de Kuhn Group (eigendom van de Bucher Industries Group in Zwitserland); een van 's werelds grootste producenten van landbouwmachines met fabrieken in Frankrijk, Nederland, USA en Brazilië.
Kuhn Geldrop, voorheen vooral bekend als Zweegers, ontwerpt en produceert innovatieve en hoogwaardige landbouwmachines, waarbij het accent ligt op balenpersen, wikkelaars en maaiers. Deze machines worden vanuit Geldrop wereldwijd geleverd.


Tijdens een fabrieksrondleiding zal tevens worden getoond hoe regelkringen worden gebruikt om het bedrijfsproces aan te sturen en continue te verbeteren.


Regelkringen zijn vaste momenten waarin dit proces op verschillende niveaus wordt gemonitord en bijgestuurd. Veiligheid en Kwaliteit maken hier onderdeel van uit.


Het gebruik van regelkringen is één van de methodieken binnen KUHN om continue te verbeteren. In deze regelkringstructuur komen meerdere aspecten samen: procesmanagement, verbetermanagement, betrokkenheid van management / directie, bedrijfscultuur.


KUHN Geldrop is in 2015 begonnen om regelkringen te implementeren en heeft inmiddels de eerste ervaring opgedaan. Aan de hand van voorbeelden in de praktijk (op de werkvloer) wordt getoond hoe KUHN deze structuur heeft ingericht en wat het heeft opgeleverd.

 

UW GASTHEREN:
Maikel van der SandenMaikel van der Sanden werkt sinds 2015 als Quality Manager bij Kuhn Geldrop. In deze functie geeft hij leiding aan een afdeling van 9 personen. Hij is vanaf 1994 werkzaam op het gebied van kwaliteits-, arbo- en milieumanagement. Maikel was voorheen werkzaam bij NTS Group, MCB Nederland en Heras Hekwerk.Eef van GestelEef van Gestel werkt sinds 2015 als LEAN Coördinator bij KUHN Geldrop. Hij initieert en ondersteunt (projectmatige) verbetertrajecten en heeft als moderator een belangrijke rol bij het opzetten en inrichten van de regelkringstructuur. Eef was voorheen werkzaam bij TMC en Philips Healthcare.PROGRAMMA:
13.00 tot 13.30 Ontvangst in filmzaal KUHN2
13:30 tot 14:00 Introductie KUHN Group / KNL + ONE Proces
14:00 tot 16:00 Rondleiding + Regelkringenstructuur
16:00 tot 16:15 Plenaire nabespreking
16:15 tot 17:00 Afsluiting

ZET ALVAST IN UW AGENDA:
Datum: 24 maart 2017
Onderwerp: Toekomstbestendig organiseren

Voor het jaarprogramma 2017 van Kubizz-sessies ga naar de agenda.


Dit bericht werd geplaatst op 9 februari 2017.

Uitnodiging: Sessie MVO verslaglegging 20 januari 2017


Donald Trump gefocust op Profit en bedrijven gericht op
Profit en People/Planet ?


 Spreker  René van Dam. Bureau Veritas Nederland
 Datum  vrijdag 20 januari 2017
 Tijd

 13.30 - 14.00 uur Algemene Leden Vergadering

 14.00 - 17.00 uur Kennisbijeenkomst MVO verslaglegging

 Locatie

 Hotel NH Best

 De Maas 2
 5684 PL Best

 Inschrijven

 U kunt zich vóór donderdag 19 januari 2017 inschrijven via secretariaat@kubizz.nu.

Inschrijving gesloten

 Informatie

 Voor informatie kunt u contact opnemen met René Govers 040–2013121

 Kosten

 Voor leden gratis. Zie voor meer informatie over het lidmaatschap hier.


MVO verslaglegging People Planet ProfitOp 20 januari aanstaande valt de inauguratie van Donald Trump samen met de eerste ledenbijeenkomst van Kubizz. Paralellen zijn er te maken op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De wereld kijkt naar de nieuwe president en vraagt zich af wat zijn beleid zal zijn, ook op het gebied van Global Profit, Planet en People.


Kubizz neemt geen afwachtende houding aan en kiest voor een positieve benadering van Local Profit, Planet en People.


Tijdens de bijeenkomst zullen verschillende invalshoeken rondom MVO de revue passeren. Zo zal er worden ingegaan op de aspecten: regelkring MVO systemen, Tools, koppeling met bedrijfsprocessen en trends, en ook de succesfactoren van MVO. Zwaartepunt van de bijeenkomst komt te liggen op MVO verslaglegging. Er zal uitleg worden gegeven over de verschillende gangbare vormen van verslaglegging (nationaal en internationaal). Hieruit volgend gaan we aan de slag met een hulpmiddel om zelf te kunnen bepalen welke verslaglegging past binnen uw bedrijf.


Voorafgaand aan de sessie vindt om 13.30 uur de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats. Ook hier bent u van harte uitgenodigd. Laat ons gerust weten als u nog input wilt geven voor de agenda.

 

UW SPREKER: RENÉ VAN DAM
René van DamRené van Dam werkt als Lead Assessor/
Project Manager/Technical controller
bij Bureau Veritas Certification.
Deze wordt wereldwijd veelvuldig ingeschakeld
door zowel grote als kleine ondernemingen
om een organisatie, bedrijfsproces of vorm van dienstverlening te toetsen op basis van (inter)nationaal geldende, vastgelegde normen. Hierbij leggen zij zich primair toe op certificering van managementsystemen en bedrijfsprocessen, met als uitgangspunt dat certificering de garantie vormt voor een betere bedrijfsperformance.


PROGRAMMA:
13.15 tot 13.30 Ontvangst en koffie
13:30 tot 13:55 Algemene Leden Vergadering
14:00 tot 14:45 1e deel Kubizz sessie: invalshoeken MVO
14:45 tot 15:00 Pauze
15:00 tot 16:15 2e deel Kubizz sessie: interactieve sessie
16:15 tot 17:00 Netwerken en borrel

ZET ALVAST IN UW AGENDA:
Datum: 17 februari
Onderwerp: Bedrijfsbezoek Kuhn
Voor het jaarprogramma 2017 van Kubizz-sessies ga naar de agenda.


Dit bericht werd geplaatst op 4 januari 2017.

Uitnodiging: Workshop Process Model Canvas 27 mei 2016


Process Management kan én moet echt anders!


Het is tijd dat proces management niet meer gaat over wybertjes schema’s en swimlane schema’s. Een paradigmashift is nodig om anders naar proces management te gaan kijken. Laten we gaan ‘ontwieberen’ !


Vraag jij je ook wel eens het volgende af:

 • Hoe het komt dat de procedures in je organisatie niet kloppen, of heb je het idee dat eigenlijk niemand er echt iets om geeft?
 • Waarom de samenwerking soms ver te zoeken is? Loopt de samenwerking tussen afdelingen stroef en wordt informatie wel eens over het bekende afdelingsmuurtje gegooid?
 • Hoe je komt tot ‘horizontaal organiseren’ volgens de nieuwe ISO 9001:2015 norm? Deze schrijft voor hoe een proces eruit zou moeten zien. Ook geeft deze aan dat het (kwaliteit) management systeem moet aansluiten bij de context van de organisatie. Het gebruik van het Business Model Canvas kan hiervoor dan ook heel nuttig zijn. Als eenmaal de tactische (meest belangrijke ) processen benoemd zijn, hoe kom je dan tot een SIPOC proces?
 • Heeft het directieteam van je organisatie ooit het Business Model Canvas gebruikt?  En wil deze nu de vertaalslag maken naar de operationele organisatie? Hoe doe je dat?

 Why, What en Wow! 

Het Process Model Canvas is een format en werkvorm om de essentie van de tactische bedrijfsprocessen helder te krijgen én de wijze waarop deze met elkaar communiceren.

Process Model Canvas werkt volgens drie simpele stappen: Why, What en Wow!  Het is een laagdrempelige benadering die iedereen begrijpt. Het model vermijdt de technische aspecten waardoor ook directie en MT leden vanuit elke discipline mee kunnen doen in de ontwerpsessie. De werkvorm schept een sterke verbinding tussen de verschillende disciplines die samen nodig zijn om de procesketen en het proces succesvol te maken.

Tijdens deze workshop wordt het model uitgelegd en gaan we samen aan de slag. 

Kijk naar dit filmpje voor meer info over deze unieke training/workshop.


UW SPREKER : Marco Bijl


Marco is een pragmatische business consultant en heeft als  ondernemer een stevige internationale ervaring met het Business Model Canvas, Waarde Propositie design en de vertaalslag hiervan naar de operatie. Daarnaast heeft hij ruime ervaring in het begeleiden, coachen en opzetten van een Lean (Kwaliteit) Management Systeem conform de nieuwe ISO 9001:2015 norm en de transitie van de ISO 9001:2008 naar de 2015 versie.

Meer info over Marco Bijl? https://nl.linkedin.com/in/marcobijl

www.bijl-bpec.com


LOCATIE

Hotel NH Geldrop               

Bogardeind 219

5664 EGGeldrop

Routebeschrijving

 

INSCHRIJVEN EN INFORMATIE

U kunt zich vóór woensdag 25 mei 2016 inschrijven via secretariaat@kubizz.nu

Voor informatie kunt u contact opnemen met René Govers 040 – 2013121

Inschrijving gesloten


Dit bericht werd geplaatst op 23 mei 2016.

Uitnodiging: Wie wil het thema ‘Leiderschap’ met ons onderzoeken? – Een initiatief van Kubizz-leden

Uitnodiging: Wie wil het thema ‘Leiderschap’ met ons onderzoeken? – Een initiatief van Kubizz-leden

Deze werkgroep is inmiddels afgerond.

Wij, Eduard, Theo en Sjaak, kennen elkaar van KUBIZZ, de Kwaliteitskring Oost-Brabant.

Alle drie zijn we geboeid door het thema ‘Leiderschap’. Graag willen we u uitnodigen dit thema met andere geïnteresseerden onderzoeken, zo wel de maatschappelijke kant van ‘Leiderschap’ als de persoonlijke kant ervan.


Dit najaar willen we een start maken met deze werkgroep in een eerste bijeenkomst waarin we met elkaar delen hoe ieder naar Leiderschap kijkt (opvattingen, inzichten, vragen, verwachtingen van de werkgroep). Van daaruit stellen we een onderzoeksplan op.

In het voorjaar van 2016 willen we dan in 6 of 7 bijeenkomsten plannen met een tussenliggende periode van 4 a 6 weken, waarin we zaken bespreken en terugkoppelen aan elkaar.

Deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden aan het einde van de middag (16.00 uur – 18.00 uur), op een locatie die ons allen het best past. 


Onze ‘bevindingen’ presenteren we in een workshop voor KUBIZZ én op een Social Friday bij Seats2Meet op Strijp-S in Eindhoven.


We mikken op maximaal 10 deelnemers, afkomstig uit onze persoonlijke en zakelijke netwerken, o.a. het KUBIZZ netwerk. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Nadere informatie en toelichting én aanmelding kan bij KUBIZZ en bij ons rechtstreeks. We horen graag van je:


Eduard de Roode, ‘in between jobs’, eduardnietzsche@gmail.com

Theo van den Eijnden, AI-Collectief Zuid, theo@ai-collectiefzuid.nl

Sjaak Evers, de Rijnlandse hand, sjaak.evers@on.nl


Waarom een Werkgroep over Leiderschap ?

Goede leiders zijn in staat om zichzelf en anderen te stimuleren en te inspireren. Daarmee verhogen zij de motivatie, betrokkenheid, prestaties en productiviteit binnen organisaties. Middelmatig of slecht leiderschap kan desastreuze gevolgen hebben. Zo hebben mensen met een slechte baas 20 tot 40 procent vaker een hartaanval dan mensen met een goede baas. Verder blijkt dat 75 procent van het personeel ‘het omgaan met de baas’ het meest stressvolle deel van het werk vindt. Het is dan ook helemaal niet vanzelfsprekend dat alle leidinggevenden goede leiders zijn.


Leidinggeven en Leiderschap in organisaties gaat wat ons betreft over opvattingen, gezond boeren  verstand (GBV), praktijkervaringen, inzichten, gedrag, stijlen, karakters, een levenslange zoektocht, perspectief ontwikkelen, etc.

Er zijn een heleboel vragen die we kunnen onderzoeken, bijv. ‘wat is authentiek leiderschap’,’ ben jij authentiek’,’ hoe word je authentiek’. Er is enorm veel materiaal. De vraag blijft: 

-          hoe ga ik ermee om, wat doe ik ermee;

-          hoe combineer ik het met mijn eigen opvattingen, GBV, ervaringen, inzichten, etc.

Jij hebt zelf vast ook opvattingen, GBV, ervaringen, inzichten, en vragen. We delen die van ons graag met je, zijn benieuwd naar die van jou, en gaan dit graag samen met jou onderzoeken. Doe je mee ?

Deze werkgroep is inmiddels afgerond.


Dit bericht werd geplaatst op 22 juli 2015.

Uitnodiging: Sessie ISO 9001:2015 16 april 2015


ISO 9001:2015: wijzigingen en relaties met hedendaagse aandachtsgebieden kwaliteitsmanagement


Onderwerpen die aan bod komen: 

 • Transitiebeleid
 • Wijzigingen/toevoegingen (inclusief hedendaagse aandachtsgebieden kwaliteitsmanagement)
 • Kwaliteit in bedrijf (= bevindingen omtrent kwaliteitsfouten in de praktijk)

Programma

15.30 uur       Ontvangst

16.00 uur       Aanvang 1e deel

17.15 uur       Break met broodjes

18.00 uur       Aanvang 2e deel

19.00  uur      Afsluiting en borrel


Locatie                                

Frencken Europe BV          

Hurksestraat 16

5652 AJ Eindhoven


Inschrijven en informatie

U kunt zich inschrijven vóór donderdag 15 april 2015

Voor informatie kunt u contact opnemen met René Govers 040 – 2013121

Inschrijving gesloten


Dit bericht werd geplaatst op 2 april 2015.

Het ideale auditproces volgens Kubizz; blijven leren


Als alles mogelijk is, hoe ziet het ideale audit proces er dan uit? Smile en Workimprovers reizen momenteel door het hele land om met professionals in gesprek te gaan over dit boeiende vraagstuk. Dit maal waren we in Geldrop op uitnodiging van de Kubizz. De enthousiaste leden kwamen samen tot een aantal mooie inzichten!


EEN HELDER KADER EN DUIDELIJKE DOELEN

Iedereen was het er over eens dat het ideale audit proces staat of valt met een helder kader en duidelijke doelen. De organisatie moet zich er van bewust zijn dat interne audits integraal onderdeel uitmaken van het proces van en de wil om structureel (te) verbeteren. Het is dus geen doel op zich. 

Zorg daarom voor een betrokken proces eigenaar die er als 'motivator' voor zorgt dat iedereen in de organisatie de doelen van interne audits kent en de meerwaarde van interne audits inziet. Draag je boodschap dus uit!

COMMITMENT IN ALLE LAGEN VAN DE ORGANISATIE

Er is vooral ook betrokkenheid nodig en dat begint bij goed voorbeeldgedrag en commitment van het MT. Het verschil tussen een veilige auditcultuur en een afrekencultuur begint hier!

Zit het met het MT wel goed? Veranker interne audits dan in de dagelijkse werkzaamheden van de operatie zodat 'periodieke paniek' wordt voorkomen. Dit is misschien wel de beste manier om ook het commitment van de werkvloer te verkrijgen.

DE JUISTE POSITIEVE SFEER

Bij het inzichtelijk maken van de voordelen van interne audits is het belangrijk om te benadrukken dat het geen ‘afrekensysteem’ is: de auditcultuur moet vertrouwen uitstralen. Als een auditée aangeeft dat er iets is dat beter kan, is hij daarover naar zichzelf meestal al kritisch genoeg. Hij moet zich dusdanig veilig voelen dat hij kan leren van eventuele fouten. 

Creëer daarom rondom audits een aandachtige, positieve, open en informele sfeer van 'samen werken aan verbetering' en geef vooral ook complimenten voor alles dat al goed gaat.  

MANDAAT OM TE VERBETEREN

Het is de rol van het MT om de interne auditoren een volledig mandaat te verschaffen voor het audit-proces. Dat betekent dat er niet alleen voldoende tijd en ruimte moet zijn voor het uitvoeren van de audits zelf maar ook dat er gelegenheid wordt geboden om de in de audits aangekaarte verbeterdoelen te kunnen realiseren. Als dit laatste niet gebeurt, kun je er beter helemaal niet aan beginnen. Vergeet daarbij niet om regelmatig de verbeterresultaten in relatie tot de organisatiedoelen te presenteren, dit is een goede manier om het proces van continue verbeteren verder te versnellen.

OOK ALS AUDITOR BLIJVEN LEREN

Auditen is een enorm veelzijdig vak. Je moet het spreekwoordelijke schaap met de vijf poten zijn om het brede takenpakket dat hoort bij het auditen als een echte professional uit te kunnen oefenen. Je dient te beschikken over een goede gespreks- en luistertechniek en een leergierige en pro-actieve houdig. Je moet voldoende kennis hebben van het bedrijf en de processen zonder dat je in details verzandt. Je moet out of the box kunnen (mee)denken vanuit een coachingsinstelling en je dus onafhankelijk kunnen opstellen terwijl je de ander een spiegel voorhoudt. Je moet mensen kunnen enthousiasmeren zodat de auditée niet alleen zélf gaat aangeven wat er beter kan maar na het gesprek ook echt zin heeft om direct met de verbetering(en) aan de slag te gaan.

Voor de auditor is het daarom belangrijk dat hij in beweging blijft en niet 'vastroest'. Voer audits bij voorkeur uit met twee personen en zorg voor intervisie-mogelijkheden. Train je vaardigheden met enige regelmaat en verrijk je kennis door gelegenheden op te zoeken waar je kunt brainstormen met andere auditoren binnen en buiten de grenzen van de eigen organisatie. Blijf dus scherp kijken naar je eigen prestaties! 

Wat is jouw ideale auditproces?

Met dit artikel heeft de Kubizz zich duidelijk uitgesproken over het thema interne audits. 

Wil jij ook meepraten over het ideale audit proces? Kijk dan eens op www.hetnieuweauditen.nl en wie weet mogen we jou verwelkomen bij één van de volgende bijeenkomsten voor en door auditoren zoals jij!


Dit bericht werd geplaatst op 5 februari 2015.