Bezoek FedEx Supply Chain

 Bezoek Fedex Supply Chain


   
 Gastheer  FedEx Supply Chain
 Datum  Donderdag 12 november 2020
 Tijd  14.00 - 16.30 uur 
 Locatie  FedEx Supply Chain
 Inschrijven  U kunt zich vóór dinsdag 10 november inschrijven via secretariaat@kubizz.nu
 Informatie  Voor informatie kunt u contact opnemen met Fred Mascini 06 53 742 169
 Kosten  Voor leden gratis. Zie voor meer informatie over het lidmaatschap hier.
   
Voor het jaarprogramma 2020 van Kubizz-sessies ga naar de agenda.